BMW Klub Jelenia Gra gwna Forum Historia Cele Klubu Spotkania kontakt
Witamy Go
Obecny czas to 2018-06-24, 23:34

Zaloguj
Uytkownik:
Haso:
Zapamitaj 
Zapomniaem hasa
Rejestracja

Ankieta
Na jakim paliwie je¼dzisz?
PB 95: 60
PB 98: 30
Diesel: 56
LPG: 44
CNG: 0

Ostatnie tematy
» Audi A6 C4 2.4 V6
» BMW E87
» Urwane sanki e46
» PILNIE KUPIE ÆWIARTKÊ LEWY TY£ E46 COUPE
» witam ustawi kto¶ rozrz±d w 540i vanos
» Pad³a cewka E36 318i
» Nawiewy problem e36 1.8i
» Naprawa zderzaków
» Klimatyzacja
» Jaka czerwieñ na E34?

Kto jest na Forum
Przez ostatnie 1 godziny byli na forum:
0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 148 Goci
Z zarejestrowanych:
Brak
Uytkownikw w ostatniej godzinie:72
[ Kto jest na Forum ]
Na Forum jest 8 uytkownikw :: 0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 8 Goci
Zarejestrowani Uytkownicy: Brak
Najwicej uytkownikw 69 byo obecnych 2016-01-07, 15:50

BMW Awards - juz wkrótce
Autor: MajkelK @ 2010-11-07, 21:24
ju¿ wkrótce szczegó³y ;)Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

PSA i BMW coraz bli¿ej
Autor: MajkelK @ 2010-10-19, 14:58
Zwi±zek, który ³±czy niemieckie BMW oraz francuski koncern PSA wchodzi na kolejny poziom. Ostatnio obaj potentaci motoryzacyjni po raz kolejny og³osili zacie¶nienie wspó³pracy. Tym razem pad³o na wspólne prace nad technologi± hybrydow± aut przednionapêdowych.

W opublikowanym w³a¶nie wspólnym o¶wiadczeniu, obaj producenci zadeklarowali, ¿e bêd± u¿ywali wspólnych elementów w samochodach przednionapêdowych. Chodzi g³ównie o opracowywan± w³a¶nie technologiê hybrydow±...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Koniec z atrapami fotoradarów
Autor: MajkelK @ 2010-10-14, 12:25
Z polskich dróg maj± znikn±æ atrapy fotoradarów, a urz±dzenia te maj± byæ wyra¼nie oznakowane i widoczne tak, by przede wszystkim spe³nia³y rolê prewencyjn± i przyczyni³y siê do poprawy bezpieczeñstwa na drogach - zak³ada nowela przepisów o ruchu drogowym.


W ¶rodê, 13 pa¼dziernika za nowelizacj± prawa o ruchu drogowym opowiedzia³a siê senacka Komisja Gospodarki Narodowej.

W my¶l nowych przepisów In...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Najnowsza seria 6 cabrio - zdjêcia szpiegowskie
Autor: Dziqsek @ 2010-10-13, 23:55
Najnowsza seria 6 zostanie oznaczona numerem modelowym : F12 I F13 odpowiednio 6 coupe i 6 convertible,
Nie potwierdzone ¼ród³a podaj±, ¿e dach zamiast modnego obecnie hardtopu ma byæ typu soft-top czyli materia³owy, lecz zapewnezostanie odpowiednio wyg³uszony i zaimpregnowany lub poszycie zostanie wykonane z neoprenu lub innego materia³u o podobnych w³a¶ciwo¶ciach....

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Bezpieczna jazda zim±
Autor: MajkelK @ 2010-10-13, 08:27
Drodzy Klubowicze, ju¿ nied³ugo zima, wiêc zamieszczam tutaj kilka rad dotycz±cych jazdy w zimie.
Jazda zim± ró¿ni siê znacznie od prowadzenia auta latem. Trzeba wykazaæ siê zdolno¶cimi przewidywania oraz odpowiedni± technik±. Eksperci podpowiadaj± w jaki sposób bezpiecznie dotrzeæ do celu....

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Silniki BMW w Saabie
Autor: MajkelK @ 2010-09-28, 11:04
Firmy Saab i BMW podpisa³y porozumienie, na mocy którego niemiecki koncern bêdzie dostarcza³ Saabowi swoje silniki benzynowe. Informacja ta wysz³a od osoby, która bra³a udzia³ w podpisywaniu dokumentów, jednak nie chce, aby ujawniano jej to¿samo¶æ do momentu przedstawienia oficjalnego stanowiska.

Wed³ug ustaleñ miêdzy firmami, Saab 9-3 - najnowsza wersja, która trafi na rynek w 2012 r. bêdzie napêdzany jednostkami benzynowymi od BMW. Póki co nie...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

BMW koñczy produkcjê M6
Autor: MajkelK @ 2010-09-09, 06:03
BMW koñczy produkcjê M6


Ob³êdnie szybkie, perfekcyjne w prowadzeniu i ekstrawagancko wygl±daj±ce BMW M6 budzi wiele emocji od chwili debiutu w 2005 roku. Dni samochodu zosta³y jednak policzone :(


BMW og³osi³o, ¿e zaprzesta³o produkcji modelu M6 – zarówno wersji coupe, jak i kabrioletu.
Auto cieszy³o siê umiarkowanym zainteresowaniem. Przez piêæ lat sprzedano 14 tysiêcy egzemplarzy M6. Niemal siedem tysiêcy z nich trafi³o na ...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Relacja z Rajdu BMW
Autor: Fiq @ 2010-08-23, 17:40
Oto krótka relacja z Rajdu BMW Klub Jelenia Góra na stronie powiatowa.info
Na stronie mo¿na ogl±dn±æ krótki film oraz obejrzeæ zdjêcia z imprezy...

http://powiatowa.info/ind...d=8341&Itemid=1Komentarze: 2 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

regulamin Rajdu Klubu BMW Jelenia Góra
Autor: MajkelK @ 2010-08-20, 10:32
regulamin Rajdu Klubu BMW Jelenia Góra

1. Zakaz jechania przeciwnym pasem ruchu oraz slalomem
2. Ustalenie dozwolonej prêdko¶ci dla uczestników, dyktowanej przez wyznaczone osoby do prowadzenia kolumny (jak bêd± dwa pasy to jeden wypada³oby chyba zostawiæ dla innych uczestników ruchu)
3. Zakaz tr±bienia, gazowania na obszarze miast
4. Zakaz palenia gumy, latania bokiem i takich tam podczas trwania rajdu
5. Ca³kowity zakaz u¿ywania dodatkowego o¶wietlenia, g³ównie kolorów s...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Rajd klubu - miejsca postojów
Autor: MajkelK @ 2010-08-17, 15:49
Plan przejazdu z opisem konkretnych miejsc postoju:
10:00 START
10:00 - 11:00 Postój w Lubomierzu na Rynku
11:00 - 12:00 Przejazd kolumn± do Jeleniej Góry
12:00 - 13:00 Postój w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym
13:00 - 14:30 Przejazd do Kamiennej Góry z postojem na Okraju (sesja
zdjêciowa)
14:30 - 15:30 Postój w Kamiennej Górze na Rynku
15:30 - 16:00 Przejazd do Lubawki
16:00 - 17:00 Postój...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group