BMW Klub Jelenia Gra gwna Forum Historia Cele Klubu Spotkania kontakt
Witamy Go
Obecny czas to 2018-06-24, 23:35

Zaloguj
Uytkownik:
Haso:
Zapamitaj 
Zapomniaem hasa
Rejestracja

Ankieta
Na jakim paliwie je¼dzisz?
PB 95: 60
PB 98: 30
Diesel: 56
LPG: 44
CNG: 0

Ostatnie tematy
» Audi A6 C4 2.4 V6
» BMW E87
» Urwane sanki e46
» PILNIE KUPIE ÆWIARTKÊ LEWY TY£ E46 COUPE
» witam ustawi kto¶ rozrz±d w 540i vanos
» Pad³a cewka E36 318i
» Nawiewy problem e36 1.8i
» Naprawa zderzaków
» Klimatyzacja
» Jaka czerwieñ na E34?

Kto jest na Forum
Przez ostatnie 1 godziny byli na forum:
0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 148 Goci
Z zarejestrowanych:
Brak
Uytkownikw w ostatniej godzinie:69
[ Kto jest na Forum ]
Na Forum jest 8 uytkownikw :: 0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 8 Goci
Zarejestrowani Uytkownicy: Brak
Najwicej uytkownikw 69 byo obecnych 2016-01-07, 15:50

BMW Vision ConnectedDrive: nowy koncept
Autor: MajkelK @ 2011-02-14, 11:07
BMW Vision ConnectedDriveBawarski koncern przygotowa³ na nadchodz±ce targi w Genewie nowy koncept. Samochód stylistycznie nawi±zuje do poprzednich projektów marki i mo¿e stanowiæ zapowied¼ kolejnej generacji roadsterów BMW. Z kolei ciekawym nawi±zaniem do przesz³o¶ci s± wsuwane (przesuwane) drzwi w stylu BMW Z1.
...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Wyniki z BMW Awards 2010
Autor: MajkelK @ 2011-02-01, 11:15
Wyniki z BMW Awards 2010 8)

W kategorii Cytat roku spo¶ród nominowanych:
Wito_86
So³tys
jaaameee
TedeQ

Zwyciêzc± zosta³: jaaameee
Zwyciêski cytat:
jaaameee napisa/a:
Wiem, ¿e jestem od niedawna forumowiczem, ale tak sobie my¶le, ¿e mo¿na zrobiæ co¶ takiego jak BMW Awards. Polega³o by to na tym, ¿e na koniec ka¿dego roku jest g³osowanie w ró¿nych kategoriach. Moje propozycje to:
- Forumowicz Roku
- Debiutant Roku (najbardziej aktywny forumowicz zarejestrowany w danym roku)
- Najbardziej pomocny forumowicz Roku
- Wypowied¼ Roku (naj¶mieszniejszy post)
- Avatar Roku
- Samochód Roku (wybierany z samochodów, które wygra³y BMW miesi±ca)
...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Kalendarz zlotów organizowanych przez BMW Klub Jelenia Góra
Autor: MajkelK @ 2011-01-31, 12:33


Kalendarz zlotów organizowanych przez BMW Klub Jelenia Góra

Lipiec:
16 Lipca 2011 - II Urodziny Klubu BMW Jelenia Góra - Lotnisko KRZYWASierpieñ
20 sierpnia 2011 - II Rajd Klubu BMW Jelenia Góra
...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Pierwszy pojazd elektryczny od BMW w Chinach?
Autor: MajkelK @ 2011-01-31, 12:31
BMW podejmuje wspó³pracê ze swoim chiñskim partnerem Brilliance, w celu wprowadzenia nowego pojazdu elektrycznego.Chiñskie media ujawni³y wspó³pracê niemieckiego giganta i rodzimego koncernu Brilliance. Firmy zamierzaj± zaprezentowaæ nowy model BMW o napêdzie elektrycznym, który powstanie na bazie serii 5. Detale techniczne nie s± j...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Nowe przepisy od Nowego Roku skrot
Autor: MajkelK @ 2011-01-11, 06:37


W ostatnim dniu roku mo¿emy mocniej przycisn±æ gaz. Jako pierwsi w Europie mo¿emy jechaæ szybciej na autostradach i dwujezdniowych drogach ekspresowych. Dlaczego ustawodawca zdecydowa³ siê na podniesienie limitów prêdko¶ci?
- Zarówno autostrady, jak i drogi ekspresowe nale¿± do najbezpieczniejszych w naszym kraju - mówi m³. insp. Marek Konkolewski z Komendy ...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 2 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

BMW Vision Efficent Dynamics concept przy³apane!!!
Autor: Dziqsek @ 2011-01-01, 22:31
Przy³apane na torze testowym w Abu-Dhabi!!!

Planowany czas wypuszczenia na rynek : 2013 rok
Silnik: 3 cylindrowy diesel-hybryda!!
Moc: oko³o 350km
Osi±gi: 0-100kmh oko³o 4,5 sekundy
cena: okolo 200.000 $


...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 3 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

BMW Awards 2010 - ju¿ w styczniu
Autor: MajkelK @ 2010-12-03, 22:01
ju¿ w styczniu -> BMW Awards 2010

szczegó³y tutaj: informacje oraz regulaminKomentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Za 24 punkty nie stracisz prawka
Autor: MajkelK @ 2010-11-30, 05:44
Reedukacyjne kursy dla kierowców, którzy uzbieraj± 24 punkty karne, nadzór nad m³odymi kierowcami, nowe kategorie praw jazdy i ¶ci¶lejsz± kontrolê nad o¶rodkami szkolenia - wprowadza ustawa uchwalona w pi±tek przez Sejm.

Zg³oszony przez rz±d projekt mia³ na celu zmniejszenie liczby ciê¿kich wypadków drogowych - w Polsce trzykrotnie wy¿szej ni¿ ¶rednia w krajach UE - i zminimalizowanie nieprawid³owo¶ci w szkoleniu kierowców. Ustawa dostosowuje...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Pijani rowerzy¶ci nie strac± praw jazdy
Autor: MajkelK @ 2010-11-26, 09:43
S±d nie bêdzie mia³ ju¿ obowi±zku orzekania wobec pijanego rowerzysty zakazu prowadzenia samochodu - przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, przyjêta w czwartek przez Sejm. Zmiana wynika ze wskazania Trybuna³u Konstytucyjnego. Za przyjêciem noweli g³osowa³o 368 pos³ów, nikt nie by³ przeciw i nikt siê nie wstrzyma³.

Wed³ug aktualnego stanu prawnego, s±d musi obligatoryjnie stosowaæ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec wszystkich uczestników ruchu - tak¿e rowerzyst...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Nowe prawo o ruchu drogowym od stycznia 2011
Autor: MajkelK @ 2010-11-24, 16:51
Prezydent Bronis³aw Komorowski podpisa³ nowelizacjê ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ju¿ od pierwszego stycznia 2011 roku bêd± obowi±zywa³y nowe przepisy, które zwiêkszaj± dopuszczaln± prêdko¶æ na autostradach i drogach ekspresowych.

Aktualnie kierowcy mog± poruszaæ siê na autostradzie z prêdko¶ci± 130 km/h, jednak od nowego roku prêdko¶æ ta zwiêkszy siê do 140 km/h. W przypadku dróg ekspresowych, prêdko¶æ tak¿e zwiêkszy siê o 10 km/h. Dopuszczalne prêdko¶ci na...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group