BMW Klub Jelenia Gra gwna Forum Historia Cele Klubu Spotkania kontakt
Witamy Go
Obecny czas to 2018-06-24, 23:34

Zaloguj
Uytkownik:
Haso:
Zapamitaj 
Zapomniaem hasa
Rejestracja

Ankieta
Na jakim paliwie je¼dzisz?
PB 95: 60
PB 98: 30
Diesel: 56
LPG: 44
CNG: 0

Ostatnie tematy
» Audi A6 C4 2.4 V6
» BMW E87
» Urwane sanki e46
» PILNIE KUPIE ÆWIARTKÊ LEWY TY£ E46 COUPE
» witam ustawi kto¶ rozrz±d w 540i vanos
» Pad³a cewka E36 318i
» Nawiewy problem e36 1.8i
» Naprawa zderzaków
» Klimatyzacja
» Jaka czerwieñ na E34?

Kto jest na Forum
Przez ostatnie 1 godziny byli na forum:
0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 148 Goci
Z zarejestrowanych:
Brak
Uytkownikw w ostatniej godzinie:72
[ Kto jest na Forum ]
Na Forum jest 8 uytkownikw :: 0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 8 Goci
Zarejestrowani Uytkownicy: Brak
Najwicej uytkownikw 69 byo obecnych 2016-01-07, 15:50

Nowe BMW M5
Autor: Dziqsek @ 2010-06-08, 15:39
I sta³o siê... na Nordschleife zosta³a przy³apana nowiutka M pi±tka, po d¼wiêku ju¿ s³ychaæ ¿e silnik to V8 a nie jak poprzednio V10 i s±dz±c po ³adnym dymku przy kickdownie prawdopodobnie siedzi tam tak¿e turbo :)

http://makus.wrzuta.pl/film/0rTWFELlR74/m5_ring

Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Od ¶rody policyjna akcja na drogach
Autor: MajkelK @ 2010-06-01, 19:20
Wiêcej patroli policyjnych na drogach wyjazdowych z miast, wzmo¿one kontrole prêdko¶ci z jak± jad± kierowcy oraz ich trze¼wo¶ci zapowiada policja, która od ¶rody rozpoczyna akcjê zwi±zan± z wyd³u¿onym czerwcowym weekendem.

"Od 2 do 5 czerwca na drogach bêdzie wiêcej policjantów, w sumie ok. 10 tys. Bêd± zwracaæ uwagê przede wszystkim na prêdko¶æ z jak± jad± kierowcy i na ich trze¼wo¶æ. Bêd± te¿ sprawdzaæ m.in. czy dzieci s± przewo¿one w fotelikach, a pa...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Nowa Alpina B3
Autor: MajkelK @ 2010-05-21, 19:41
Nowa Alpina B3 S Bi-Turbo, zbudowana w oparciu o BMW 335i, wchodzi do sprzeda¿y w Wielkiej Brytanii.Samochód dostêpny bêdzie w wersjach Limuzyna, Touring, Coupe i Cabrio. Pod mask± pracuje wzmocniona wersja podwójnie turbodo³adowanego, sze¶ciocylindrowego silnika 3.0 o mocy 400 KM rozwijanej przy 6 000 obr./min. Maksymalny mom...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Hybryda BMW dla ka¿dego
Autor: MajkelK @ 2010-05-20, 15:58
Napêd mieszany ju¿ dzi¶ mo¿na spotkaæ w modelach BWM, jednak firma planuje zbudowaæ model dostêpny szerszemu gronu odbiorców.

Wiêkszo¶æ jednostek hybrydowych sprzedawana jest w opakowaniu auta luksusowego. Potwierdzaj± to przypadki BMW, Lexusa, czy Mercedesa. Wyj±tkami mo¿e tu byæ Toyota i Honda, do 2012 roku zamierza do³±czyæ do nich BMW z modelem serii3.

Jak podaje Reuters, prezes BMW Norbert Reithofer, na corocznym spotkaniu akcjonariuszy, powiedzia³, i¿ ju¿ w przy...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

I urodziny Klubu BMW Jelenia Góra
Autor: MajkelK @ 2010-05-13, 15:37


Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

BMW zawiesza produkcjê z powodu zakazu lotów
Autor: MajkelK @ 2010-04-20, 14:08
Parali¿ komunikacji lotniczej zmusza koncern BMW do wstrzymania produkcji.

Po po³udniu tego dnia maj± stan±æ ta¶my w zak³adach w Dingolfing, w ¶rodê w Ratyzbonie, a w czwartek w Monachium. Kierownictwo BMW ocenia, ¿e w sumie trzeba bêdzie opó¼niæ produkcjê ok. 7 tysiêcy samochodów.

Powodem przerwy jest wyczerpanie zapasów podzespo³ów elektronicznych, sprowadzanych drog± lotnicz±.


Komentarze: 3 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Przed³u¿ona wersja modelu serii 5
Autor: MajkelK @ 2010-03-31, 14:08
Specjalnie dla klientów z Chin BMW przygotowa³o przed³u¿on± wersjê modelu serii 5. Rozstaw osi zosta³ wyd³u¿ony o 140 mm (do 3 108 mm), w zwi±zku z czym d³ugo¶æ ca³kowita samochodu zwiêkszy³a siê do 5 039 mm.

Nabywcy przed³u¿onego BMW, którzy wiêkszo¶æ czasu bêd± spêdzali na tylnej kanapie, mog± zamówiæ czterostrefow± klimatyzacjê, zestaw rozrywkowy, ch³odzony schowek, elektrycznie sterowan± roletê tylnej szyby i tylnych bocznych okien oraz rozk³adany stolik...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 1 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Uszlachetnione BMW 5 GT
Autor: MajkelK @ 2010-03-15, 19:16
Podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie firma AC Schnitzer zaprezentowa³a program tuningowy dla BMW serii 5 GT.
Nowy pojazd BMW w wersji uszlachetnionej przez specjalistów z AC Schnitzer wyró¿nia siê dodatkowymi spoilerami z przodu i z ty³u, wlotami powietrza w masce silnika oraz agresywnymi bocznymi progami. Ca³o¶ci dope³ni...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Drozsze paliwa? - kolejny podatek ?
Autor: MajkelK @ 2010-03-02, 18:12
Ministerstwo Gospodarki rozwa¿a wprowadzenie nowego podatku od paliwa - informuje "Rzeczpospolita". Dop³ata 4 grosze od ka¿dego litra mia³aby pokryæ koszty utrzymania rezerw paliwowych.

Gazeta przypomina, ¿e za zapasy surowca odpowiadaj± bezpo¶rednio Orlen, Lotos i importerzy. Jednak zgodnie z unijnymi przepisami powinien to robiæ niezale¿ny podmiot. Ministerstwo chce, by by³a to Agencja Rezerw Materia³owych. Problem w tym, ¿e aby zap³aciæ za przejêcie rezerw Agencja...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 2 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)

Elektryczne pojazdy od BMW
Autor: MajkelK @ 2010-02-25, 12:17
BMW to dla wielu synonim luksusu i sportowych osi±gów. Wszystko wskazuje na to, ¿e niemiecki producent ju¿ nied³ugo bêdzie te¿ kojarzony z terminem "pojazdy elektryczne".

Megacity - to nazwa która pojawia³a siê w komunikacie BMW, a oznacza kompaktowy samochód o napêdzie elektrycznym, dedykowany mieszkañcom wielkich miast. Nie nale¿y nazwy tej traktowaæ jak symbol modelu, a raczej ca³y projekt, który ma zapocz±tkowaæ, realizacjê ca³ej gamy pojazdów o napêdzie el...

[ Czytaj cao ]
Komentarze: 5 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group